Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Responsable: Jaume Rovira i Pato
Dir. Postal: Av. Jaume I, 5, 3er, 2ª, 17001- GIRONA.
Telèfon: 972207911
Correu electrònic: info@roviravila.com

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A Rovira & Vila Advocats tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de dur a terme els serveis contractats, facturar aquests serveis així com facilitar als interessats informació dels serveis que ofereix l’empresa.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial amb el client i, en tot cas, durant el període que la normativa exigeixi en cada cas.

QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal pel tractament de les seves dades personals és el mateix consentiment exprés de l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Les dades no es comunicaran a tercers aliens a l’empresa tret que aquesta vingui obligada en compliment d’una disposició legal que així ho estableixi.

QUIN SON ELS DRETS QUE VOSTÈ TÉ QUAN ENS FACILITA DADES?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Rovira & Vila Advocats estem tractant dades personals del seu interès, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades i en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de les reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Rovira & Vila Advocats deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Així mateix, l’informem que té dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.
 • Per exercir els drets anteriors, caldrà que es posi en contacte amb Jaume Rovira i Pato a través del correu electrònic info@roviravila.com o per correu postal a l’adreça Av. Jaume I, 5, 3er, 2ª, Girona – 17001, indicant quin dret s’exerceix i adjuntant còpia del seu DNI.
 • Qualsevol persona té dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en cas que consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

 • Les dades personals que tractem a Rovira & Vila Advocats procedeixen del consentiment exprés del client.
 • Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades d’identificació.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Informació comercial.
  • Serveis subministrats.
 • No es tracten dades especialment protegides.

© 2021 ROVIRA & VILA ADVOCATS  ·  Política de privacitat  ·  Política de galetes