s

Tag Archives: accident circulació

Responsabilitat dels conductors en els accidents amb senglars.

La segona causa d’accidents de trànsit a la demarcació de Girona és a conseqüència de la topada amb un senglar. Fins fa poc temps, s’atribuïa la responsabilitat d’aquests accidents a la societat de caçadors del vedat més pròxim, si en aquell moment s’estava caçant o si es constatava una falta de diligència en la conservació del vedat, atribuint-se únicament la culpa al conductor si se li imputava un incompliment de les normes de circulació.

Amb la reforma de la Llei de Seguretat Viària i la seva disposició novena, s’atribueix la culpa principalment al conductor, reservant-la únicament pel titular del vedat en el supòsit que en el lloc de l’accident si estigués caçant en aquell moment o el dia anterior a l’accident. L’altre supòsit on també s’eximiria de culpa al conductor seria si la carretera no estigués degudament senyalitzada o si la carretera tingués la tanca lateral deteriorada, circumstàncies que podrien fer responsable a l’administració titular de la via.