L'obligació d'imposició d'ordre d'allunyament en casos de sentències condemnatòries de violència domèstica.

Els delictes de violència domèstica sempre porten aparellada, per mandat legislatiu, a més de la pròpia pena (que pot consistir en presó o treballs en benefici de la comunitat), una pena accessòria que consisteix en un ordre de d’allunyament a la víctima, sense permetre als jutjadors poder entrar a valorar la necessitat o no de la seva imposició.

Un exemple, seria el d’una agressió aïllada, de poca entitat, dins el context d’una discussió de parella, on amb posterioritat a aquests fets puntuals, la parella ha reprès la relació sentimental. En aquest supòsit, encara que hagi estat un fet excepcional en el marc de la relació, tenint en compte l’actual redacció del Codi Penal, el jutjador es veu amb l’obligació d’imposar, a més de la pena pròpia del delicte, l’ordre d’allunyament.

I aquest és, precisament, el supòsit que ha hagut de resoldre la Secció 4a de l’Audiència Provincial de Girona, en la Sentència número 227/2017, de 9 de maig de 2017, on exposa que: «El presente caso es uno de aquellos en donde se expresa bien a las claras la razón por la que la pena de alejamiento no debiera ser de imposición obligatoria en todos los supuestos de delitos relacionados con la violencia doméstica, dado que la situación real de la agresora y el agredido no la merece para la protección de este último, pero la ley obliga a decretarla. (…)»

I és que, hi ha situacions, com la contemplada per l’Audiència, en què l’ordre d’allunyament resulta més perjudicial per la víctima o la seva família que beneficiosa, per no precisar de cap protecció.

Doncs bé, davant de supòsits com el contemplat, l’única via que es pot utilitzar per evitar la imposició d’aquesta mesura accessòria, ja que el tribunal té la obligació d’imposar-la, és la de la sol·licitud de l’indult, tal i com ha remarcat l’Audiència expressant que: «Teniendo en cuenta los razonamientos que hemos expuesto en la presente resolución creemos que esta Sala tiene la obligación de solicitar la concesión del indulto de la pena que acabamos de imponer, la prohibición de acercamiento, por la vía del art. 4.3 del Código Penal, al estimar que la pena, para la víctima, resulta más perjudicial que beneficiosa por no precisar de protección alguna.»

Foto article via Flickr

Show Comments

Comments are closed.