Estrangeria

You are here: Home » Estrangeria

Un dels principis fonamentals de qualsevol democràcia, el principi d’igualtat, queda absolutament trencat pel cas de persones que per la manca d’una autorització administrativa no tenen dret a viure o residir a l’estat Espanyol.

La complexitat d’aquesta disciplina del dret implica que sovint sigui necessari assessorament jurídic ja sigui pel tràmit administratiu de diferents tipus de sol·licituds, per realitzar al·legacions desfavorables ja sigui a nivell administratiu o judicial o bé davant d’un internament en un procediment d’expulsió.

  • Ordres d’expulsió. Comptem amb lletrats especialistes en l’àmbit administratiu i contenciós-administratiu davant la incoació d’un expedient d’expulsió per situació irregular o en defensa davant d’una situació d’internament.
  • Expedients de nacionalitat.
  • Reagrupament Familiar.
  • Escrits d’al·legacions.

Show Comments