Drets del consumidor durant les rebaixes.

RebaixesPrimer de tot, cal tenir en compte que les rebaixes són una reducció en el preu dels productes o serveis que es venen a l’establiment, mantenint-se les mateixes garanties que abans de rebaixes, i que mai poden implicar una reducció en la qualitat del producte o del servei.

En segon lloc, no es poden vendre com a rebaixats els productes deteriorats ni que presentin diferències o mancances en relació als mateixos productes posats a la venda en períodes que no siguin de rebaixes.

D’altra banda, la reducció en el preu s’ha d’indicar de manera clara, així com també s’ha d’indicar el preu normal del bé i el preu rebaixat. A més, si en l’establiment a part de les rebaixes es promociona algun producte o servei, les dues coses s’han de fer en espais diferenciats i degudament senyalitzats per no confondre al consumidor.

Una de les qüestions més importants, i alhora, de les que provoca més conflictes és del de les devolucions. En aquest sentit, cal esmentar que l’establiment no està obligat a canviar un producte en perfecte estat, a menys que ho anunciï.

Pel que fa al mitjà de pagament, cal fer referència a que si l’establiment admet el pagament mitjançant targeta de crèdit, també l’ha d’admetre per rebaixes, i en cap cas pot cobrar un recàrrec per pagar amb targeta (cal recordar que és il•legal cobrar recàrrecs per pagar amb targeta des del passat 1 de setembre, d’acord amb el Real Decret Llei 8/2014).

Finalment, és important recordar que tots els comerços han de disposar de fulls oficials de reclamació.

Show Comments

Comments are closed.