Dret Penal

You are here: Home » Dret Penal

Un dels principis bàsics del dret penal ‘Ultima ratio’ o ‘Principi d’intervenció mínima’ ha anat quedant paulatinament desenfocat mitjançant modificacions expansives del Codi Penal. Aquesta circumstància ha provocat que el nostre despatx presti una especial atenció a aquesta disciplina jurídica i sigui capaç d’integrar-la a d’altres àrees del dret quan s’escaigui.

  • Assistència a detinguts i imputats Rovira & Vila Advocats compta amb una dilatada experiència en assistència a detinguts i imputats per qualsevol tipus de delicte, menystenint els prejudicis negatius que poden pesar socialment sobre el justiciable en benefici de la presumpció d’innocència a la que qualsevol ciutadà té dret i ens esforcem a que sigui respectada.
  • Processal Penal. Denúncies i Querelles Intervenim en tot tipus de procediment davant la jurisdiccional penal ja sigui per exercir la defensa com per iniciar accions legals mitjançant denúncia o querella exercint aleshores d’acusació particular o popular.
  •  Justícia Penal Juvenil Comptem amb professionals especialitzats en la jurisdicció de menors, donant suport a la família i assistint al menor tan en la Comissaria, Fiscalia com en el Jutjat de Menors.
  • Due diligence penal. Estudi dels riscos existents de responsabilitat penal derivats de la gestió i/o activitat d’una empresa en concret.

 

Show Comments