Dret Civil

You are here: Home » Dret Civil

Processal Civil Al llarg dels 20 anys d’experiència acumulada a la nostra firma, hem intervingut en tota mena de procediments civils. Actuem en celeritat pel cas que urgeixi contestar una demanda o requeriment, comptant amb un equip pluridisciplinar que sabrà atendre l’especificitat del seu cas i desenvolupar-lo davant dels tribunals.

  • Dret Successori. Herències En l’àmbit de les transmissions per causa de mort, es generen tota una sèrie de dubtes i eventuals conflictes que requereixen sovint el consell o auxili de professionals especialitzats. El podem ajudar tant en la confecció o assessorament de les darreres voluntats com intervenir pel cas de crisi familiar i resolució judicial o extrajudicial del tràmit successori.
  • Dret de Família Conjuntament amb el client, intervenim en l’àmbit de ruptures de parella i de crisis familiar adaptant-nos al cas que se’ns encomani i responent a la confiança dipositada.
  • Reclamació d’impagats Intervenim en la gestió d’impagats i reclamació de deutes de diferent naturalesa, adaptant el cost de la reclamació judicial a la quantia deguda.
  • Defensa Col·lectius Vulnerables. Mostrem la nostra sensibilitat i empatia en casos d’incapacitació de persones majors o d’atenció jurídica a famílies amb membres que pateixen discapacitats de tot tipus.
  • Gestió de Patrimonis. Administrem bens que es poden trobar en diferents situacions legals ja siguin en societats patrimonials, herències jacents o propietat d’una persona incapacitada.
  • Dret Immobiliari. Rovira & Vila pot assessorar-lo de forma integral en relació a qualsevol assumpte relatiu a bens immobles. Som experts en arrendaments urbans i comptem amb formació com Agent de la Propietat Immobiliària.

Show Comments