Què pot passar si es dóna positiu en un control d’alcoholèmia?

Què pot passar si es dóna positiu en un control d’alcoholèmia?La conducció amb una taxa d’alcohol superior a la permesa per la normativa pot donar lloc a una infracció administrativa o a un delicte.

En aquest sentit, quan la taxa d’alcohol en aire aspirat sigui superior a 0,60 mg/l (o el que és l’equivalent, 1,2g/l d’alcohol a la sang), la conducta sempre serà constitutiva d’un delicte, mentre que si la taxa d’alcohol oscil•la entre 0,25 mg/l (o 0,15 mg/l pels conductors professionals i pels que no fa més de 2 anys que tenen el permís de circulació) i 0,59 mg/l, la conducta serà constitutiva d’una infracció administrativa.

Per mesurar la taxa d’alcohol en aire espirat, els agents de l’autoritat utilitzen els etilòmetres. Si la prova dóna positiu, al cap de 10 minuts s’ha de repetir, i si el conductor no està d’acord amb el resultat, pot sol•licitar que es contrasti amb un anàlisi de sang. Si aquest també dóna positiu, serà el conductor qui haurà d’abonar les despeses del mateix. En canvi, si el resultat de l’analítica és negatiu, les despeses correran a càrrec de l’Administració.

Si es dóna positiu en un control d’alcoholèmia, les sancions seran les següents:

– Si el conductor supera la taxa d’alcoholèmia de 0,25 mg/l en aire espirat i no supera la taxa de 0,50 mg/l (o 0,15 mg/l fins a 0,30 mg/l pels conductors professionals i els conductors novells), la sanció serà administrativa i consistirà en una multa de 500 euros i la retirada de 4 punts del carnet.

– Si el conductor supera la taxa d’alcoholèmia de 0,50 mg/l en aire espirat sense arribar a 0,60 mg/l (o 0,30 mg/l pels conductors professionals i els novells), la sanció també serà administrativa i consistirà en una multa de 500 euros i la retirada de 6 punts del carnet.

En aquest sentit, cal afegir que la multa serà de 1000 euros sempre que el conductor sigui reincident (hagués estat sancionat pel mateix fet l’any anterior) o bé si el conductor circula amb una taxa d’alcohol que superi el doble de la permesa.

D’altra banda, quan el conductor superi una taxa d’alcohol en aire espirat de 0,60 mg/l o una taxa d’alcohol en la sang 1,2 g/l incorrerà en un delicte penal. L’article 379 del Codi Penal castiga aquesta conducta amb la pena de presó de 3 a 6 mesos o amb la pena de multa de 6 a 12 mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies i, en tot cas, amb la privació del dret a conduir vehicles de motor durant un temps superior a 1 any i fins a 4 anys.

La conseqüència de superar aquesta taxa d’alcoholèmia i incórrer en un delicte penal és que els agents de l’autoritat formularan una denúncia contra el conductor i aquest es veurà immers en un judici, havent d’estar defensat per un advocat.

El procediment es tramitarà per la via del judici ràpid, el que implica que si el conductor reconeix la seva culpabilitat davant del Jutjat d’Instrucció i es conforma amb la pena proposada pel Ministeri Fiscal, podrà beneficiar-se de la rebaixa d’un terç de la pena. Aquest reconeixement de culpa resulta habitual en els casos flagrants, quan existeixen proves suficients i inequívoques que el conductor circulava superant la taxa d’alcoholèmia permesa, com és el resultat de la prova d’alcoholèmia practicada amb totes les garanties. De no reconèixer la culpa i de no conformar-se amb la pena sol•licitada pel Ministeri Fiscal, es citarà a les parts per a la celebració del Judici Oral davant del Jutjat Penal competent, i l’acusat ja no es podrà acollir a la reducció del terç de la pena.

Finalment, cal fer esment a que el Codi Penal, a l’article 383, castiga al conductor que es negui a realitzar la prova d’alcoholèmia amb la pena de presó de 6 mesos a 1 any i amb la privació del dret de conduir vehicles de motor per un temps superior a 1 any i fins a 4 anys. Per tant, sempre resultarà més beneficiós pel conductor sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, ja que les penes previstes per la negativa a practicar la referida prova són més elevades, i a més, no es contemplen les penes alternatives de multa o de treballs en benefici de la comunitat, el que significa que la pena sempre serà de presó.

Show Comments

Comments are closed.